lekarz neurolog

Blog

Jak odróżnić zmiany neurologiczne od stresu?

stres

Stres to ambiwalentne zjawisko. Z jednej strony potrafi on działać mobilizująco i prowadzić do rezultatów, których nigdy byśmy nie osiągnęli, gdyby nie porządny zastrzyk adrenaliny. Taki wpływ możliwy jest jednak tylko wtedy, kiedy stres ma krótkotrwały charakter. Jeżeli utrzymuje się on dłużej, zaczyna nabierać przewlekłej natury, co może mieć to tylko niekorzystny efekt. Długotrwały stres jest nawet w stanie prowadzić do trwałych zmian neurologicznych, które odczuwa się w całym organizmie.

Czytaj więcej...

Jak opiekować się osobą z Alzheimerem?

alzheimer

Alzheimer jest to schorzenie mózgu, które rozwija się bardzo powoli. Chory zaczyna miewać problem z zapamiętywaniem i przejrzystym myśleniem oraz kłopoty z koncentracją. Zaczyna się dziwnie zachowywać. Z czasem problemy coraz bardziej się nasilają i wymaga stałej opieki.  Osoba zajmująca się chorym musi wiedzieć, w jaki sposób zapewnić mu właściwą opiekę.

Czytaj więcej...

Czy choroba Parkinsona jest uleczalna?

parkinson

Choroba Parkinsona jest wyjątkowo trudną przypadłością dla chorego i dla jego rodziny. Wiąże się z obumieraniem komórek nerwowych w mózgu, co wpływa na koordynację ruchową, a przez to wykonywanie codziennych czynności. Od lat prowadzone są badania i eksperymenty mające znaleźć sposób na walkę z tą chorobą, ale niestety na razie jest ona nieuleczalna.

Czytaj więcej...

Jak rozpoznawać zaburzenia neurologiczne u dzieci?

dziecko

Dzieciństwo to na ogół czas beztroskiej zabawy. Czasem zdarza się jednak, że w tym okresie życia dochodzi do wykrycia jakiejś choroby i w związku z tym idylliczny charakter dzieciństwa zostaje zaburzony. Niestety na najmłodszych czyhają schorzenia o bardzo różnym charakterze. Wśród nich są i takie, które mają naturę neurologiczną.

Czytaj więcej...

Jakie choroby neurologiczne są dziedziczone?

choroby neurologiczne

Chociaż większość chorób neurologicznych nie jest dziedziczna niektóre schorzenia, takie jak choroba Alzheimera, padaczka czy choroba Parkinsona, mogą być przekazywane z pokolenia na pokolenie. Sprawdźmy, jakie jest ryzyko zachorowania w przypadku wystąpienia przypadków choroby w rodzinie.

Czytaj więcej...

Dlaczego bóle kręgosłupa bywają nazywane chorobą XXI wieku?

bóle kręgosłupa

Ból kręgosłupa jest schorzeniem, które dotyka coraz więcej ludzi niezależnie od wieku. Z problemami z kręgosłupem może zmagać się nawet 70% społeczeństwa, jednak szacuje się, że z biegiem czasu coraz więcej osób może cierpieć na dolegliwości związane z tą częścią ciała. Problemy z kręgosłupem odbijają się nie tylko na naszym zdrowiu, ale także na samopoczuciu. Jest to choroba, która może nawet uniemożliwić wykonywanie pracy na niektórych stanowiskach.

Czytaj więcej...

Jak rozpoznać napad padaczkowy?

napad padaczkowy

Padaczka jest rodzajem zaburzenia neurologicznego, który jest wynikiem chwilowej niesprawności mózgu. Objawia się napadowymi, nagłymi wyładowaniami wewnątrz komórek nerwowych. Jej charakterystycznym objawem są ataki, określane mianem wstrząsów które związane są z utratą świadomości.

Czytaj więcej...

Fakty i mity dotyczące choroby Alzheimera

choroba Alzheimera

Choroba Alzheimera to poważne schorzenie neurologiczne, dotykające miliony ludzi nie tylko w starszym wieku. Klasyfikuje się ją jako neurodegeneracyjną chorobę, nieuleczalną i postępującą. Jej przebieg jest indywidualny, chociaż chorzy wykazują wspólne cechy, takie jak:

  • trudności w przypominaniu sobie niedawnych zdarzeń,
  • brak orientacji w otoczeniu,
  • nierozpoznawanie bliskich osób,
  • brak orientacji przestrzennej, czasowej i geograficznej,
  • w późniejszych stadiach nieumiejętność wykonywania podstawowych obowiązków życia codziennego.

Czytaj więcej...

Jak żyć z chorobą Parkinsona?

choroba Parkinsona

Choroba Parkinsona jest wynikiem zmian zwyrodnieniowych komórek nerwowych w istocie czarnej oraz w innych obszarach mózgowia. Konsekwencją zaburzeń jest niedobór dopaminy w istocie czarnej i prążkowiu oraz nadaktywność neuronów glutaminergicznych, hamujących określone funkcje mózgu. Prowadzą one do występowania objawów, których nasilenie stopniowo się zwiększa w miarę rozwoju choroby. Do objawów tych należą spowolnienie ruchów i procesów psychicznych, zaburzenia równowagi, trudności podczas wykonywania prostych czynności, sztywność mięśni, drżenie. U chorych na Parkinsona obserwuje się ponadto niestabilność postawy, ślinotok, pocenie się, niewyraźną mowę oraz osłabioną pamięć. Poniżej krótki przewodnik dla chorych i dla ich rodzin, po tym, jak radzić sobie z chorobą.

Czytaj więcej...