lekarz neurolog

Badania wstępne i okresowe u neurologa

Przeprowadzam badania wstępne i okresowe dla pracowników, a także badania dla kierowców. Dysponuję bogatym doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do prawidłowego oraz szybkiego przeprowadzania testów. Stale podnoszę swoje kwalifikacje, biorąc udział w licznych szkoleniach i kursach. Już na podstawie badania przedmiotowego, jak i podmiotowego jestem w stanie wykryć wiele nieprawidłowości w obrębie układu nerwowego. Zajmuje się także leczeniem chorób kręgosłupa, choroby Parkinsona, otępień naczyniowych czy padaczki. Rozpoznanie chorób układu nerwowego jest kluczowe, zwłaszcza jeśli stanowi element badań medycyny pracy, na podstawie których kandydat na pracownika jest dopuszczany do wykonywania obowiązków na określonym stanowisku.

 

Czy badania wstępne i okresowe u neurologa są obowiązkowe?

Wzięcie udziału we wstępnych, jak i okresowych badaniach pracowniczych jest obowiązkiem każdej osoby, która chce zostać zatrudniona w nowym miejscu pracy. Zlecenie ich wykonania jest poleceniem służbowym, co oznacza, że w przypadku niewypełnienia nakazu, na pracownika zostanie nałożona kara. W badaniu należy wziąć udział nie tylko w celu dopełnienia przepisów, ale także utrzymania prawidłowego stanu zdrowia pacjenta i otaczających go osób. Badanie pozwala bowiem zdiagnozować schorzenia na wczesnym etapie i wdrożyć ewentualne leczenie. W przypadku poważnych chorób – neurolog może podjąć decyzję o cofnięciu lub niewystawieniu pozwolenia na wykonywanie pracy.