lekarz neurolog

Badania wstępne i okresowe neurologiczne pracowników

Przeprowadzam badania wstępne i okresowe neurologiczne dla pracowników, w tym badania dla kierowców. Dysponuję szerokimi kompetencjami i umiejętnościami, niezbędnymi do prawidłowego i sprawnego ich przeprowadzania. Stale podnoszę swoje kwalifikacje, biorąc udział w licznych szkoleniach i kursach, dzięki czemu w gabinecie w Chojnicach wykonuję badania na najwyższym poziomie. Już na podstawie badania przedmiotowego, jak i podmiotowego jest możliwe wykrycie wielu nieprawidłowości, również tych związanych np. z bólami kręgosłupa.

Zarówno badania wstępne, jak i okresowe neurologiczne mają na celu wykrycie chorób układu nerwowego. Ich rozpoznanie jest kluczowe, zwłaszcza jeśli stanowią element badań medycyny pracy, na podstawie których kandydat na pracownika jest dopuszczany do wykonywania obowiązków na określonym stanowisku.

 

Dlaczego należy brać udział w okresowych badaniach pracowniczych?

Wzięcie udziału we wstępnych, jak i okresowych badaniach pracowniczych jest obowiązkiem każdej osoby, która chce zostać zatrudniona w nowym miejscu pracy. Polecenie ich wykonania jest poleceniem służbowym, co oznacza, że w przypadku niewypełnienia nakazu, na pracownika może zostać nałożona kara. W badaniu należy wziąć udział nie tylko w celu dopełnienia przepisów, ale też dla zdrowia badanego i bezpieczeństwa osób, z którymi będzie współpracował.