lekarz neurolog

Jak opiekować się osobą z Alzheimerem?

Alzheimer jest to schorzenie mózgu, które rozwija się bardzo powoli. Chory zaczyna miewać problem z zapamiętywaniem i przejrzystym myśleniem oraz kłopoty z koncentracją. Zaczyna się dziwnie zachowywać. Z czasem problemy coraz bardziej się nasilają i wymaga stałej opieki.  Osoba zajmująca się chorym musi wiedzieć, w jaki sposób zapewnić mu właściwą opiekę.

Czym jest choroba Alzheimera?

Choroba Alzheimera wpływa na dużą liczbę komórek nerwowych w mózgu, które obumierają. Wówczas zaczynają się problemy z pamięcią i koncentracją. Osoba cierpiąca na schorzenie dziwnie się zachowuje, a z czasem sytuacja jeszcze się pogarsza. Demencja postępuje powoli. We wczesnym stadium senior zapomina różne rzeczy i może mieć problem z wykonywaniem codziennych zajęć. W początkowej fazie pojawiają się problemy z wypowiadaniem się i utrudniony staje się kontakt z innymi ludźmi. W kolejnym etapie zanika orientacja w terenie i chory przestaje rozpoznawać członków rodziny lub myli osoby. W zaawansowanym natomiast schorzenie występuje w każdej funkcji organizmu. Całkowicie zanika pamięć, zdolność mowy i następuje utrata kontaktu z otoczeniem. Wskutek problemów neurologicznych, chory na Alzheimera nie może się poruszać, więc zazwyczaj przebywa w łóżku. Opiekun powinien być w stałym kontakcie z lekarzem, specjalizującym się w tej dziedzinie jak neurolog-gutkowski.pl.

Jak opiekować się osobą z Alzheimerem?

Osoba z Alzheimerem musi znajdować się pod stałą opieką. Leczenie farmakologiczne może spowolnić rozwój schorzenie. Należy dostosować dom do życia chorego, by ułatwić mu codzienne funkcjonowanie. Trzeba też zadbać o jego bezpieczeństwo.  Dobrze, gdy osoba przebywa w otoczeniu najbliższych. Opiekunka powinna mieć wiedzę na temat objawów schorzenia i działań, jakie ma podjąć w razie potrzeby. Trzeba zapewnić spokój podopiecznemu i okazać wiele cierpliwości i wyrozumiałości. Warto się starać, żeby jak najdłużej chory był samodzielny i aktywny. W nocy mogą pojawić się zaburzenia snu.