lekarz neurolog

Badania wysokościowe u neurologa

Głównym celem badania wysokościowego u neurologa jest wykluczenie padaczki, która stanowi jedno z największych zagrożeń w pracy na wysokości. Osoby borykające się z epilepsją nie dostaną pozwolenia na tego typu pracę. Niestety powinni o niej zapomnieć także ci pacjenci, u których została zdiagnozowana cukrzyca, dolegliwości powodujące osłabienie, zmieszanie i roztargnienie. O zmianie pracy muszę pomyśleć także ci, którzy są w trakcie leczenia układu nerwowego, w tym chorób wpływających na funkcje poznawacze, skupienie, pamięć itp.

 

Dla kogo badania wysokościowe?

Posiadam wszystkie niezbędne uprawnienia do przeprowadzenia badań wysokościowych u pracowników, którzy są zatrudnieni do wykonywania czynności zarobkowych na budowie. Do tego typu testów są zobligowani także wszyscy ci, którzy wykonują lub zamierzają rozpocząć pracę w zawodzie związanym z wysokościami przekraczającymi 1 metr. Mowa przede wszystkim o inspektorach budowlanych, kominiarzach, strażakach, osobach zajmujących się czyszczeniem ścian i okien, a także zatrudnionych wykonujących montaże konstrukcji wysoko nad ziemią. Dokładnie analizuję każdy przypadek i wykluczam choroby układu nerwowego.

 

Jak często wykonywać badania wysokościowe?

To zależy od rodzaju wykonywanej pracy, stanowiska – a przede wszystkim wieku zainteresowanego. Pracownicy, którzy nie ukończyli 25 r.ż., powinni wykonywać badania wysokościowe co 3 lata, a w przypadku zatrudnionych między 25 a 50 rokiem życia – co 2 lata. Po przekroczeniu 50 r.ż. pacjenci powinni wykonywać testy wysokościowe nawet co roku. Jest to związane z samopoczuciem, pojawieniem się ewentualnych chorób i dolegliwości, a także ogólnym stanem organizmu. Udzielamy indywidualnym porad na wizycie, wskazując najtrafniejszy harmonogram badań.