lekarz neurolog

Jakie badania muszą przejść osoby pracujące na wysokościach?

Praca na wysokościach wiąże się ze szczególnymi niebezpieczeństwami, dlatego też tak ważne jest, aby osoby ją wykonujące przechodziły odpowiednie badania. Jakie są absolutnie niezbędne oraz jak często trzeba się im poddawać?

Specyfika pracy na wysokościach

Zanim przejdziemy do konkretnych wymogów, które muszą spełnić osoby pracujące na wysokościach, warto dokładnie zdefiniować, co kryje się pod tym pojęciem. Są to w praktyce wszystkie zajęcia, w przypadku których osoby je wykonujące znajdują się na wysokości co najmniej metra nad ziemią.

Chodzi tu więc m.in. o zadania wykonywane przy użyciu rusztowań oraz drabin. Dotyczy to jednak nie tylko pracowników budowlanych, ale też pracowników różnego rodzaju firm usługowych, w tym m.in. sprzątających. Dodatkowo chodzi o osoby zajmujące się utrzymaniem estetyki terenów zielonych oraz zawieszających reklamy outdoorowe.

Specyfika badań dla osób pracujących na wysokościach

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z maja 1996 roku, osoby wykonujące prace na wysokości do 3 m, muszą przejść badania ogólne. Muszę to być m.in. badania neurologiczne, które zleca się okresowo, a w przypadku dodatkowych wskazań, także kontrole okulistyczne i otolaryngologiczne. Te ostatnie mają na celu rozpoznanie, czy potencjalny pracownik nie cierpi na choroby uszu, nosa, krtani oraz innych narządów szyi oraz głowy, które mogłyby wykluczać z wykonywania tego typu zajęć.

Od osób pracujących na wysokościach przekraczających 3 m, przepisy wymagają poddawania się bardziej rygorystycznym badaniom oraz ich większej częstotliwości. Wówczas niezbędne jest przeprowadzenie pakietu badań, czyli ogólnych, otolaryngologicznych, okulistycznych i neurologicznych, średnio co 2-3 lata. Co rok badaniom muszą być natomiast poddawani pracownicy powyżej 50. roku życia.

Przeszkolenia BHP

Nawet jeśli nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, osoby wykonujące prace na wysokościach muszą przejść dodatkowe szkolenia BHP, by móc w sposób bezpieczny wykonywać tego typu zajęcia. Obowiązek ich regularnego przeprowadzenia pozostaje jednak po stronie pracodawcy.

Jeśli poszukujesz specjalisty w zakresie neurologii, który zajmuje się wykonywaniem badań wstępnych oraz okresowych dla pracowników wysokościowych, zapraszam do mojego gabinetu w Chojnicach.