lekarz neurolog

Fakty i mity dotyczące choroby Alzheimera

Choroba Alzheimera to poważne schorzenie neurologiczne, dotykające miliony ludzi nie tylko w starszym wieku. Klasyfikuje się ją jako neurodegeneracyjną chorobę, nieuleczalną i postępującą. Jej przebieg jest indywidualny, chociaż chorzy wykazują wspólne cechy, takie jak:

  • trudności w przypominaniu sobie niedawnych zdarzeń,
  • brak orientacji w otoczeniu,
  • nierozpoznawanie bliskich osób,
  • brak orientacji przestrzennej, czasowej i geograficznej,
  • w późniejszych stadiach nieumiejętność wykonywania podstawowych obowiązków życia codziennego.

Do spectrum objawów z czasem dochodzą wahania nastrojów, trudności w mówieniu, utrata pamięci długotrwałej, utracenie funkcji życiowych. W naszym wpisie obalamy mity na temat choroby i przybliżamy prawdę o jej przebiegu.

FAŁSZ: Wiek stanowi wyłączną przyczynę zachorowania na Alzhaimera

Wedle utartego stereotypu główną przyczyną zachorowania na chorobę Alzheimera jest wiek pacjenta, tymczasem do zapadnięcia na to schorzenie przyczynia się także wiele innych czynników. Prawdą jest, że prawdopodobieństwo występowania zaburzeń neurologicznych rośnie wraz z wiekiem, a choroba dotyka najczęściej osoby po 65 roku życia, jednak aż 5% pacjentów stanowią chorzy  w wieku od 30 do 50 lat. Ponadto olbrzymią rolę gra genetyka: jeśli najbliższa rodzina pacjenta, rodzice lub rodzeństwo, chorowali na Alzheimera, ryzyko zachorowania jest nawet trzy razy większe. Nie bez znaczenia jest również ogólny stan zdrowia pacjenta. Choroby towarzyszące oraz przebyte urazy bowiem zwiększają ryzyko zachorowania. Są to:

  • miażdżyca,
  • nadciśnienie,
  • urazy głowy.

PRAWDA: Choroba Alzheimera jest nieuleczalna

Prawdą natomiast jest, że nie wynaleziono jeszcze skutecznego lekarstwa na chorobę Alzheimera, a jej leczenie jest terapią objawową. Środki farmakologiczne redukują zaburzenia pamięci, nastroju i snu. Spowalniają one przebieg choroby i opóźniają pojawienie się dotkliwych objawów, lecz nie leczą przyczyny zaburzeń. Niemniej ważne są pozafarmakologiczne metody leczenia choroby Alzheimera, takie jak psychoterapia, fizjoterapia i terapia zajęciowa. W naszym gabinecie zajmujemy się kompleksowym leczeniem choroby Alzheimera.

FAŁSZ: Alzheimer jest chorobą śmiertelną

Często powtarzanym mitem na temat choroby Alzheimera jest ten, jakoby była to choroba śmiertelna. Tymczasem śmiertelne są jej skutki i część objawów, nie sama choroba. Przykładem może być sytuacja, w której chory w zimie wyjdzie z domu i zapomni drogi powrotnej, na skutek czego nastąpi zgon z wychłodzenia. Chory może także pomylić dawkowanie leków czy pozostawić w mieszkaniu odkręcony gaz. Choroba Alzheimera prowadzi również do stopniowego wyniszczania organizmu na skutek utraty funkcji życiowych; te procesy, a nie sama choroba, mogą być śmiertelne.

PRAWDA: Nie znamy przyczyn choroby Alzheimera

Faktem jest, ze przyczyny pojawienia się choroby nie są do końca zbadane. Wiadomo, że choroba prowadzi do zmian zwyrodnieniowych w mózgu, poprzez odkładanie się w nim dwóch patologicznych białek. W efekcie komórki mózgowe zanikają; dlatego chory traci zdolność kojarzenia, zapamiętywania i logicznego myślenia. Nadal jednak nie wiadomo, dlaczego białka te odkładają się w organizmie chorych.

PÓŁPRAWDA: Pacjenci ze zdiagnozowanym Alzheimerem są agresywni

Częściowo natomiast prawdziwe jest stwierdzenie, że chorzy mogą zachowywać się agresywnie, co wynika z utracenia przez nich kontroli nad rzeczywistością i nad swoim organizmem. Nie zawsze jednak ta utrata kontroli skutkuje agresją. Dezorientacja, będąca wynikiem choroby, może bowiem prowadzić do zmian zachowania i osobowości u pacjentów, które objawiać się będą także permanentnym zaniepokojeniem, depresją, skłonnością do melancholii, alienacją.