lekarz neurolog

Co czuje chory podczas ataku padaczki?

Padaczka to przewlekła choroba neurologiczna, która może dotknąć każdego, niezależnie od wieku czy stylu życia. W Polsce cierpi na nią około 400 tys. osób, co stanowi około 1% społeczeństwa. Zrozumienie jej objawów, diagnozy i leczenia jest kluczowe dla poprawy jakości życia osób dotkniętych tym schorzeniem.

Objawy padaczki i rodzaje napadów

Napady drgawkowe dzielą się na dwa główne typy - częściowe (obejmujące jedną część mózgu) oraz uogólnione (obejmujące cały mózg). W zależności od rodzaju napadu objawy mogą obejmować utratę przytomności, drgawki, sztywność mięśni, mimowolne ruchy kończyn, trudności w mówieniu czy dezorientację. Napady nie-drgawkowe natomiast charakteryzują się zaburzeniami świadomości, zachowania lub emocji, takimi jak stany przestrachu, smutek czy euforia.

Diagnoza padaczki i badania diagnostyczne

Diagnoza padaczki opiera się na dokładnym zebraniu wywiadu medycznego oraz przeprowadzeniu szeregu badań specjalistycznych. Kluczowe znaczenie ma tu elektroencefalogram (EEG), który pozwala na zarejestrowanie aktywności elektrycznej mózgu i wykrycie ewentualnych nieprawidłowości. Ponadto, w celu wykluczenia innych przyczyn napadów, takich jak guzy mózgu czy stany zapalne, mogą być stosowane badania obrazowe, takie jak rezonans magnetyczny (MRI) czy tomografia komputerowa (CT). 

Leczenie padaczki i możliwości terapeutyczne

Leczenie padaczki ma na celu kontrolowanie napadów i minimalizowanie ich wpływu na życie pacjenta. W większości przypadków stosuje się leczenie farmakologiczne, oparte na lekach przeciwpadaczkowych, które hamują nadmierną aktywność neuronów. Dobór odpowiedniego leku oraz dawki jest indywidualny dla każdego pacjenta i wymaga stałego monitorowania przez lekarza specjalistę. W sytuacjach, gdy leczenie farmakologiczne nie przynosi oczekiwanych rezultatów, rozważane są inne metody terapeutyczne, takie jak neurochirurgia, stymulacja nerwu błędnego czy dieta ketogeniczna. Współpraca z lekarzem, edukacja na temat padaczki oraz dostosowanie stylu życia są kluczowe dla skutecznego radzenia sobie z chorobą.